50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
Тел: (056)404-18–63, E-mail: etc@cabletv.dp.ua

Послуги

Аудит охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання

Екпертиза на відповідність вимогам нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки:

 • проектної та технічної документації об'єктів гірничорудної, нерудної та вугільної промисловості
 • проектів блоків та панелей на очисну виїмку
 • типових проектів вибухових робіт та проектів вибухових робіт спеціального призначення
 • проектів газопостачання об'єктів природним газом
 • проектів будівництва та реконструкції об'єктів промислового та соціально-культурного призначення

Експертиза документації та обстеження підприємств, які мають намір розпочати або продовжити виконання робіт підвищеної небезпеки і експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки та видачу висновків експертизи для одержання Дозволів, що видаються Держгірпромнаглядом та його територіальними управліннями:

Експертне обстеження, технічний огляд та паспортизація:

 • посудин, що працюють під тиском
 • котлів (парових та водогрійних)
 • паропроводів
 • трубопроводів
 • повітрозбирачів
 • реципієнтів
 • головних вентиляторних установок
 • шахтних підіймальних машин
 • редукційних установок
 • швидкісних підігрівачів
 • перевантажувачів
 • кранів (мостових, козлових, баштових, автомобільних, залізничних)
 • бурильних установок
 • земснарядів
 • роторів та турбін
 • балонів
 • гірничошахтного обладнання, обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом
 • обладнання для транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості
 • підйомників
 • технологічних транспортних засобів
 • пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів
 • розробка проектів на реконструкцію кранів
 • розробка проектів на реконструкцію паропроводів
 • експертиза проектів на реконструкцію кранів
 • неруйнівний контроль стану металу та зварних з'єднань
 • електроустаткування до та вище 1000 В
 • електровимірювальні та випробувальні роботи до та вище 1000 В
 • обстеження електролабораторій для отримання Дозволу в органах Держпраці
 • Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки
 • Розробка декларацій безпеки
 • Розробка ПЛАС
 • Експертиза аналітичної частини ПЛАС
 • Експертиза декларацій безпеки
 • Обстеження та паспортизація будівель та споруд
 • Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту)
 • Архітектурне та будівельне проектування
 • Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд
 • Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд
 • Технологічне проектування по об'єктах (паливно-енергетичного комплексу)

Державний технічний огляд (обов’язковий технічний контроль) технологічних транспортних засобів:

 • великотоннажні та інші автомобілі
 • вилочні навантажувачі (у тому числі зі змінних вантажозахватним обладнанням)
 • електронавантажувачі (електрокари, електросамоскиди)
 • дорожньо-будівельна техніка (у тому числі техніка для ущільнення, каток, асфальтоукладач та ін.)
 • трактори колісні, трактори гусенічні (у тому чіслі з навісним обладнанням)
 • екскаватори колісні, екскаватори гусенічні (у тому чіслі з навісним обладнанням)
 • автогрейдера (автоскрепера)
 • навантажувачі фронтальні
 • машини на спеціальному самохідному шасі (машини спеціального призначення)
 • причепи (напівпричепи або інші причепні транспортні засоби)

Проведення експертизи на відповідність технологічних транспортних засобів нормативно-правовим актам з охорони праці України

Навчання та перевірка знань із загальних питань охорони праці, а також із спеціальних правил будови і безпечної експлуатації машин, обладнання підвищеної небезпеки, правил безпеки систем газопостачання та інших нормативно-правових актів згідно з Покажчиком нормативно-правових актів з питань охорони праці

Комплексні програми відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, за наступними напрямками:

 • Навчання з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд.
 • Навчання посадових осіб та фахівців з Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та інших нормативних документів з вибухової справи на право керівництва вибуховими роботами.
 • Безпечна експлуатація вертикальних та похилих стволів шахт, пристволового обладнання та підйомних установок; при проведенні шахтних вертикальних і похилих гірничих виробок.
 • Безпечне виконання технологічних виробничих процесів при проведенні шахтних вертикальних і похилих гірничих виробок.
 • Навчання посадових осіб та фахівців пов’язаних з проектуванням, підготовкою та виконанням буровибухових робіт.
 • Навчання з питань охорони праці та електробезпеки на збагачувальних комплексах.
 • Навчання з питань охорони праці та електробезпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.
 • Навчання з питань охорони праці та електробезпеки при розробці рудних, нерудних та розсипних родовищ підземним способом.
 • Навчання посадових осіб та фахівців підприємств з питань провітрювання підземних гірничих виробок.

Робітничі програми навчання:

 • роздавальник вибухових матеріалів
 • підривник
 • майстер-підривник
 • верхолаз
 • стропальник

Проведення психофізіологічної експертизи працівникам, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки та тим, що потребують профсійного добору

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.