50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
Тел: (056)404-18–63, E-mail: etc@cabletv.dp.ua

Відділ навчання та психофізіологічної експертизи

Начальник відділу
Савенко Оксана Віталіївна
(056) 409-45-39

Навчання та перевірка знань посадових осіб і фахівців підприємств, організацій та установ:

  • на знання:

1. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

2. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

3. Правил будови і безпечної експлуатації:

     - трубопроводів пари та гарячої води;

     - парових та водогрійних котлів;

     - атракціонної техніки;

     - ліфтів.

4. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

5. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.

6. Правил охорони праці на автомобільному транспорті.

7. Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

8. Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

9. Правил безпеки систем газопостачання.

10. Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії.

11. Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств.

12. Правила охорони праці для водних господарств у чорної металургії.

13. Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.

14. Правил безпеки під час розроби родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом.

15. Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів.

16. Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах.

17. Правил будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів.

18. Правил охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт.

19. Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.

20. Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств.

21. Правил з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.

22. Правил охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств.

23. Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв електропостачання автоблокування залізниць.

24. Правила безпеки при експлуатації канатів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах.

25. Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів.

26. Правила охорони праці у цементній промисловості.

27. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

      ● відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, за наступними напрямками:

1. Загальний курс «Охорона праці».

2. Навчання посадових осіб та фахівців з курсу "Безпечна та надійна експлуатація виробничих будівель і споруд".

3. Навчання посадових осіб та фахівців з Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та інших нормативних документів з вибухової справи на право керівництва вибуховими роботами.

4. Безпечна експлуатація вертикальних та похилих стволів шахт, пристволового обладнання та підйомних установок; при проведенні шахтних вертикальних і похилих гірничих виробок.

5. Безпечне виконання технологічних виробничих процесів при проведенні шахтних вертикальних і похилих гірничих виробок.

6. Навчання посадових осіб та фахівців пов’язаних з проектуванням, підготовкою та виконанням буровибухових робіт.

7. Навчання з питань охорони праці та електробезпеки на збагачувальних комплексах.

8. Навчання з питань охорони праці та електробезпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.

9. Навчання з питань охорони праці та електробезпеки при розробці рудних, нерудних та розсипних родовищ підземним способом.

10. Навчання посадових осіб та фахівців підприємств з питань провітрювання підземних гірничих виробок.

Професійно-технічне навчання з присвоєнням/підвищенням кваліфікації за професіями:

1. Підривник 4-6 розряд.

2. Роздавальник вибухових матеріалів 2-3 розряд.

3. Атестація Підривників (вимоги Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення Розділ V Вимоги до персоналу п. 5.20).

4. Атестація Підривників (вимог Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення Розділ V Вимог до персоналу п. 5.29).

5. Верхолаз.

6. Стропальник.

Проведення психофізіологічної експертизи працівникам, зайнятим на роботах підвищеної небезпеки та тим, що потребують професійного добору.

Для проходження психофізіологічної експертизи при собі необхідно мати: документ, що підтверджує особу (це може бути або паспорт, або посвідчення водія, або пенсійне посвідчення); індетифікаційний код; направлення на проходження проф. огляду або психофізіологічної експертизи.

Зразок заяви на навчання Заявка

 Для реєстрації на проходження психофізіологічної експертизи подаються:

Заява

Направлення

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.