50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
Тел: (056)404-18–63, E-mail: etc@cabletv.dp.ua

Відділ технічної експертизи

Начальник відділу
Гавеля Олександр Миколайович
(056)409-45-40

1. Експертиза стану охорони праці та промислової безпеки суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Експертиза щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

3. Експертиза проектної, технологічної, конструкторської, технічної документації впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність її вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Експертиза об’єктів, машин, механізмів та устаткування, нових технологій, в тому числі тих, що придбані за кордоном.

5. Експертиза зразків нових машин, механізмів, устаткування, приладів вимірювання та інших засобів виробництва.

6. Методична та наукова діяльність у сфері охорони праці та промислової безпеки:

 • надання методичної допомоги суб’єктам господарювання з питань організації роботи щодо створення ними безпечних умов праці;
 • експертиза обставин та причин аварії або нещасного випадку;
 • розробка висновків, відгуків, рецензій на проекти правил, стандартів, інструкцій та наукових розробок з охорони праці;
 • дослідження процесу зрушення гірничих порід і земної поверхні, стійкості бортів кар'єрів і відвалів;(нов);
 • розробка і видача рекомендацій та експертних висновків щодо безпечної експлуатації об’єктів гірничих робіт та промислових об’єктів на територіях, що піддаються впливу гірничих робіт;(нов).

Сектор експертизи об’єктів гірничо-металургійного виробництва:

1. Експертиза проектної документації:

 • на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів, виготовлення машин, устаткування, та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці для підприємств гірничого та металургійного виробництва;
 • на будівництво, реконструкцію і ліквідацію збагачувальних фабрик та інших об’єктів з переробки корисних копалин;
 • на виконання робіт з ремонту стволів, заміни в них підйомних посудин, канатів і інших видів робіт;
 • на будівництво, реконструкцію гідротехнічних споруд і ведення робіт з ліквідації ставків, відстійників і очисних споруд;
 • заходів щодо охорони будівель та споруд від шкідливого впливу гірничих робіт;
 • на облаштування та ліквідацію гірничодобувних підприємств, їх виробничих об’єктів, в тому числі нафтових та газових родовищ (ділянок), площ, свердловин і т.д.;
 • на виконання маркшейдерських робіт.

 2. Експертиза об’єктів:

 • обстеження технічного стану шахтних стволів і копрів;
 • апаратний контроль стану шахтних стволів і маркшейдерська перевірка відношень геометричних елементів підйомних установок;
 • маркшейдерські роботи.

Сектор експертизи проектної документації у галузі будівництва та газозабезпечення:

1. Експертиза проектної документації:

 • на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об`єктів, виготовлення машин, устаткування, та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на їх відповідність нормативним актам про охорону праці для підприємств будівельної галузі, газозабезпечення, та інших об’єктів підвищеної небезпеки;
 • робочих проектів або робочої документації при будівництві або реконструкції, капітальному ремонті виробничих об’єктів, а також об’єктів соціально-культурного призначення, будівель та споруд;
 • експертиза технологічних процесів, машин механізмів, устаткування, транспортних засобів, хімічних речовин їх сполук та іншої небезпечної продукції, придбаних за кордоном, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України;
 • на консервацію і ліквідацію небезпечних виробничих об'єктів;
 • на будинки і споруди на небезпечному виробничому об'єкті.

2. Експертиза:

 • декларацій промислової безпеки та інших документів, що пов’язані з експлуатацією небезпечного виробничого об'єкта;
 • засобів індивідуального захисту працюючих та спецодяг;
 • технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів;
 • планів аварійних ситуацій, що розроблені сторонніми організаціями;
 • технічного стану будівель і споруд та їх паспортизація.

3. Розробка планів аварій та аварійних ситуацій, декларацій промислової безпеки.

4. Здійснення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

5. Надання послуг з обстеження обладнання, машин, механізмів, устаткування, а також будівель, споруд і мереж (теплових, газових, парових та інших) із застосуванням тепловізійного методу контролю.

6. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту).

7. Архітектурне та  будівельне проектування.

8. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд.

9. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд.

10. Технологічне проектування по об’єктах (паливно-енергетичного комплексу).

Будівельна лабораторія

1. Обстеження та паспортизація технічного стану будівель та споруд.

2. Проведення енергоаудиту (енергетичного обстеження), тепловізійного обстеження промислових підприємств, комунальних установ.

3. Складання енергетичних паспортів будівель.

Зразок заяви до відділу zauava

Перелік документів, що надаються для проведення експертизи perelik

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.