50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
Тел: (056)404-18–63, E-mail: etc@cabletv.dp.ua

Відділ діагностики

Начальник відділу
Бойченко Олександр Олександрович
(056)404-19-56

1. Випробування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки: парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 1150С, підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани (крім портальних), а також ліфти та підйомники (крім контролю герметичності), гірничошахтне обладнання та обладнання для буріння (шахтні підіймальні машини та головні вентиляційні установки в гірничорудній промисловості, бурові веж та бурове обладнання (крім радіографічного, магнітопорошкового контролю герметичності), обладнання основних виробництв нафтогазопереробної промисловості, обладнання призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі, обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини), а саме:

 • неруйнівний контроль: візуально-оптичний контроль, ультразвуковий контроль, магнітний контроль, капілярний контроль, радіографічний контроль, контроль герметичності,
 • руйнівний контроль: (вимірювання твердості).

2. Випробування машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки: обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом (крім контролю герметичності); обладнання для транспортування, дроблення, сортування збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (крім контролю герметичності); обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплексів для їх переробки та зберігання (крім контролю герметичності); обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання (крім контролю герметичності); обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі (крім контролю герметичності).

3. Огляд, експертне обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки:

 • гірничошахтне обладнання та обладнання для буріння (шахтні підіймальні машини та головні вентиляційні установки в гірничорудній промисловості, бурові вежі та бурове обладнання (крім радіографічного, магнітопорошкового контролю та контролю герметичності);
 • обладнання основних виробництв нафтогазопереробної промисловості;
 • обладнання призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі;
 • парові та водогрійні котли;
 • посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа;
 • підіймальні споруди  (вантажопідіймальні крани (крім портальних), а також ліфти та підйомники (крім контролю герметичності);
 • обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини;
 • обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння;
 • обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;
 • обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання;
 • обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплексів для їх переробки та зберігання;
 • обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі;
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 1150С;
 • зварювальне обладнання.

4. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • устатковання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом,
 • устатковання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю;
 • технологічне устатковання хімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної промисловості;
 • устаткування та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання;
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,07 МПа і температурою води вище 1100С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;
 • конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості;
 • парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • посудини, що працюють під тиском понад 0,07МПа;
 • вантажопідіймальні крани (крім портальних) і машин, ліфти, ескалатори, траволатори, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери;
 • гірничошахтне устаткування;
 • атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні.

5. Випробування об’єктів та обладнання, пов’язаного з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.

6. Виконання робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.

7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

8. Роботи верхолазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.

 

Зразок заявки на експертне обстеження та технічний огляд вантажопідйомних механізмів zajavka