50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
Тел: (056)404-18–63, E-mail: etc@cabletv.dp.ua

Електротехнічний відділ

Начальник відділу
Батін Дмитро Валентинович
(056) 409-36-39

1. Проведення експертизи суб’єктів господарювання, щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання робіт підвищеної небезпеки для отримання дозволу  (монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція устатковання напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання)).

2. Проведення експертизи суб’єктів господарювання, щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки для отримання дозволу (устаткування напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання)).

3. Проведення експертизи обладнання, щодо оцінки відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (устаткування напругою понад 1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання)) вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки для одержання Дозволу, який видає Держпраці на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

4. Проведення експертизи електротехнічних лабораторій суб’єктів господарювання, щодо спроможності виконувати випробування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно з галуззю діяльності з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки (для отримання Дозволів на випробування).

5. Виконання експертизи (перевірки) проектної документації  на виготовлення засобів виробництва  на відповідність їх нормативним  актам з питань охорони праці.

6. Проведення технічного огляду та/або експертне обстеження електроустановок та електрообладнання відповідно до Постанови КМУ №687 від 26 травня 2004р.

7. Паспортизація (виготовлення технічного паспорту) електроустановок.

8. Вимірювання та випробування електрообладнання електроустановок споживачів згідно з Додатком № 1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та гл. 1.8 Правил улаштування електроустановок.

9. Проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок.

10. Проведення енергетичних обстежень (ЕНЕРГОАУДИТУ), з метою аналізу стану споживання паливно-енергетичних ресурсів, підготовки рекомендацій щодо пріоритетного кредитування енргозберігаючих заходів та розробка (оформлення) "Енергетичних паспортів підприємств" для підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.