50042, м. Кривий Ріг, вул. М. Світальського, 1К
Тел: (056)404-18–63, E-mail: etc@cabletv.dp.ua

Відділ гірничої експертизи

Начальник відділу
Березін Сергій Юрійович
(056) 409-45-43

1. Проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

2. Проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

3. Проведення експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

4. Проведення експертизи про відповідність технологічної, конструкторської, технічної документації нормативним актам з питань охорони праці.

5. Проведення експертного обстеження (технічного огляду) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устаткування для видобутку, транспортуванню, дробленню, сортуванню та збагаченню корисних копалин і огрудкування руд та концентратів в гірничорудній та нерудній галузях промисловості, а також устатковання та технічних засобів для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплексів для їх переробки та зберігання).

6. Проведення експертизи щодо безпечної експлуатації гірничих та промислових об’єктів на територіях, що піддаються впливу гірничих робіт на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

7. Проведення експертизи безпеки ведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

8. Проведення експертизи проектної, технологічної, конструкторської, технічної документації, впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

9. Проведення експертизи проектів з протиаварійного захисту гірничих підприємств на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

10. Проведення експертизи проектів заходів щодо охорони будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

11. Проведення експертизи проектів гірничих відводів на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

12. Проведення експертизи проектів на ліквідацію гірничодобувних підприємств на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

13. Проведення експертизи проектної документації про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

14. Проведення експертизи типових проектів ведення підривних робіт і виконання підривних робіт спеціального призначення на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

15. Проведення експертизи проектів будівництва, реконструкції і експлуатації комплексів виготовлення вибухових речовин на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

16. Проведення експертизи зразків нових машин, механізмів, устатковання, приладів вимірювання та інших засобів виробництва, нових технологій на відповідність нормативним актам з питань охорони праці та промислової безпеки.

17. Надання методичної допомоги та науково-технічної підтримки суб’єктам господарювання з питань організації робіт щодо створення ними безпечних умов праці, розроблення технічних завдань і умов, правил, норм, регламентів, положень стандартів, інструкцій та інших документів для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємств згідно вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки гірничих робіт.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.